Nếu bạn đang đau đầu trong việc tìm kiếm thư viện css hay javascript để thiết kế cho website . Vậy bạn hãy tham khảo bài viết này . Chắc chắn nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm thư viện .

THƯ VIỆN JAVASCRIPT

 1. Particles.js — Thư viện giúp tạo các floating particle cho trang web
 2. Three.js — Thư viện giúp tạo các đối tượng và không gian 3D trên trang web
 3. Fullpage.js — Giúp dễ dàng thực hiện tính năng cuộn trang
 4. Typed.js — Hiệu ứng đánh máy
 5. Waypoints.js — Kích hoạt một function khi bạn di chuyển đến một element của web
 6. Highlight.js — Làm nổi bật các cú pháp cho website
 7. Chart.js — Tạo các biểu đồ trực quan bằng cách dùng javascript
 8. Instantclick — Đẩy nhanh thời gian tải trang, tải trước tài nguyên trên di chuột
 9. Chartist — Một thư viện về biểu đồ khác
 10. Motio — Một thư viện cho các hình động và hoạt họa dựa trên nền sprite
 11. Animstion — Plugin Jquery cho chuyển đổi trang bằng css animaton
 12. Barba.js — Chuyển trang bằng fluid
 13. TwentyTwenty — Một công cụ khác biệt trực quan để tìm những khác biệt
 14. Vivus.js — Thư viện để tạo các ảnh vẽ trên SVG
 15. Wow.js — Cung cấp các animation khi bạn cuộn trang
 16. Scrolline.js — Theo dõi việc bạn đã cuộn từ đầu cho đến khi kết thúc trang
 17. Velocity.js — Tạo hình động với javascript cực nhanh và đẹp
 18. Animate on scroll — Tạo sự đơn giản cho webite
 19. Handlebars.js — Cung cấp các mẫu Javascript
 20. jInvertScroll — Cuộn trang với Parallax
 21. One page scroll — Một trang cuộn thư viện
 22. Parallax.js — Công cụ Parallax phản ứng với một thiết bị thông minh
 23. Typeahead.js — Hoàn thành tìm kiếm
 24. Dragdealer.js — Thư viện cung cấp việc minh họa drag
 25. Bounce.js — Tạo các hình động CSS3 cool
 26. Pagepiling.js — Cuộn một trang
 27. Multiscroll.js — Cuộn một trang web thành hai thanh cuộn dọc
 28. Favico.js — Tạo các favicon đa dạng
 29. Midnight.js — Chuyển tiêu đề thành cố định
 30. Anime.js — Thư viện animation
 31. Keycode — Tạo keycode javascript chỉ với một nút
 32. Sortable — Kéo và thả
 33. Flexdatalist — Tự động điền
 34. Slideout.js — Trình điều hướng trình chiếu cho các ứng dụng di động
 35. Jquerymy — Liên kết dữ liệu bằng cách sử dụng jquery
 36. Cleave.js — Định dạng nội dung nhập
 37. Page — Định tuyến phía client cho các ứng dụng trang đơn
 38. Selectize.js — Selected box ghép nối để thêm tag
 39. Nice select — Thư viện JQuery để tạo các hộp chọn
 40. Tether — Sử dụng các yếu tố định vị một cách hiệu quả
 41. Shepherd.js — Hướng dẫn người dùng thông qua ứng dụng
 42. Tooltip — Tên speak cho chính nó
 43. Select2 — Thay thế Jquery cho các selected box
 44. IziToast —Dễ dàng thực hiện các js notification
 45. IziModal — Dễ dàng thực hiện các js modal

Thư viện CSS / Công cụ thiết kế

 1. Animate.css — Thư viện animation
 2. Flat UI Colors — Danh sách các màu chính đơn giản và hiệu quả
 3. Material design lite — Framework dựa trên material design của Google
 4. Materialui.co — Nhiều tài nguyên cho material design framework
 5. Colorrrs —Generator màu ngẫu nhiên
 6. Section separators — Phân chia css
 7. Topcoat — Framework
 8. Create ken burns effect — Ken hiệu ứng bằng cách sử dụng các css3 animation
 9. DynCSS — Thêm các hàm vào css, làm cho nó trở nên thân thiện
 10. CSSpin — Bộ sưu tập của css spinners
 11. Feather icons — Đưa ra Icoácn
 12. Ion icons — Các icon
 13. Font awesome — Icon và phông chữ
 14. Font generator — Kết hợp các phông chữ và tạo ra mixture
 15. On/Off switch — Tạo chuyển đổi on/off với css
 16. UI Kit — Framework
 17. Bootstrap — Framework
 18. Foundation — Framework

Các tiện ích khác :

 1. Ghost — nền tảng blog đơn giản dựa trên node.js
 2. What runs — Plugin của Chrome để khám phá công nghệ nào được sử dụng để xây dựng trang web
 3. Learn anything — Cung cấp các Mindmap để minh họa một các chủ đề khác nhau.
nguồn : j2team community
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN