Nếu bạn hay cần ghi chú online nhưng sợ không bảo mật thì hãy tải ngay bộ code này về và biến nó thành cuốn sổ của riêng bạn . Đăc biệt bộ code này lưu trữ trực tiếp trên file host không thông qua db nên rất nhẹ và tiện .

Chức năng code :

- Lưu trữ ghi chú

Hướng dẫn cài đặt code :

  1.  Up Code Lên Hosting.
  2.  Sửa File /index.php . Sửa URL Trang Chủ https://demo.hoaiphamit/notepad Thành Domain Của Bạn.
  3. Done . Hưởng thụ thành quả 
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN