MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH TRÊN BLOG ĐỀU ĐƯỢC SƯU TẦM TRÊN INTERNET.

  • Mình không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên blog này.
  • Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu. Mình sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức tại code.trunghi.net
  • Nếu bạn copy nội dung từ Code.trunghi.net xin hãy để lại nguồn : Copy Từ Code.trunghi.net
  • Nếu bạn không chịu để lại nguồn . Mình sẽ tiến hành báo cáo Google
  •  Cảm ơn !

BÌNH LUẬN