LIÊN KẾT BLOG/WEBSITE

LIÊN KẾT BLOG/WEBSITE

Nhằm mục đích cùng phát triển, mình muốn liên kết với các blog/website Việt Nam. 
Nếu bạn có thành ý, thì hãy liên kết với Blog mình nhé !
Liên kết blog/website có lợi gì ? 
- Quá trình liên kết sẽ tạo thành một cộng đồng, các blog dễ phát triển và tạo cho các blog được
 biết đến nhiều hơn, có nguồn Backlink lớn...
Mình liên kết với những blog/website như thế nào ?
- Sẽ đặt liên kết trao đổi với tất cả các blog/website không trái đạo đức, hay vi phạm pháp luật, 
thuần phong mĩ tục Việt Nam.
Lưu ý: Chỉ liên kết với các blog có domain quốc tế và trên 50.000 view.
Backlinks
Thông tin liên kết:
- Tên blog/website:...
- Link blog/website:...
Trước khi liên kết bạn đặt liên kết với blog mình trước nhé.
Tên: Blog Chia Sẻ Code
Chân thành cảm ơn !

BÌNH LUẬN